Onsdag 3. februar ble MiRA-Senterets leder, Fakhra Salimi, kontaktet av NRK for å avgi uttalelse om en enkeltsak vedrørende ekteskap mellom en 16 år gammel jente og en gutt på 21 år. Etter MiRA-Senterets uttalelse i denne saken kom Fremskrittspartiets innvandringspolitikse talsmann Mazyar Keshvari (FrP) med forslag om å kutte statsstøtte til senterets arbeid for minoritetskvinner og unge jenters rettigheter. Norges kvinnelobby mener dette er et alvorlig angrep på ytringsfriheten.

I et demokrati har sivilsamfunnet en viktig rolle som en kritisk og uavhengig stemme. Organisasjoner som arbeider for kvinners og etniske minorieters rettigheter er viktige, men er sterkt underfinansiert i Norge i dag.  Om den beskjedne statsstøtten som tildeles gjøres avhengig av om politikere er enige eller uenige fra sak til sak, vil disse organisasjonenes eksistens og grunnlag for å kunne fylle sin rolle vesentlig svekkes.