Tidligere styrer

Styret er den politiske ledelsen i Norges kvinnelobby. Nedenfor følger en oversikt over alle styremedlemmer.

Interimstyret i 2014

Styret 2014–2015

Styret 2015–2016

Styret 2016–2017

Styret 2017–2018

Styret 2018–2019

Styret 2019–2020

Styret 2020–2021