Tidligere styrer

Styret er den politiske ledelsen i Norges kvinnelobby. Nedenfor følger en oversikt over alle styremedlemmer.

Interimstyret i 2014

Styret 2014–2015

Styret 2015–2016

Styret 2016–2017

Styret 2017–2018

Styret 2018–2019

Styret 2019–2020

Styret 2020–2021

 • Bjørk Gudmundsdottir Jonassen – leder
 • Rachel Eapen Paul – styremedlem
 • Gudrun Eliissá E. Lindi – styremedlem
 • Helle Borgen – styremedlem
 • Leikny Øgrim – styremedlem
 • Kjersti Kvalvik – styremedlem
 • Oddrun Remvik – styremedlem
 • Elisabeth T. Svärd – varamedlem

Styret 2021–2022

 • Bjørk Gudmundsdottir Jonassen – leder
 • Rachel Eapen Paul – styremedlem
 • Elisabeth T. Svärd – styremedlem
 • Gudrun Eliissá E. Lindi – styremedlem
 • Helle Borgen – styremedlem
 • Leikny Øgrim – styremedlem
 • Kjersti Kvalvik – styremedlem
 • Oddrun Remvik – styremedlem