Tusener deltok i fakkeltog for fredsprisvinnerne Nadia Murad og Denis Mukwege

Norges kvinnelobby og fem andre organisasjoner var arrangører av det tradisjonsrike fakkeltoget til ære for fredsprisvinnerne Nadia Murad og Denis Mukwege i Oslo 10. desember. Rundt 4000 deltok i markeringen. Murad og Mukwege fikk fredsprisen for «deres kamp mot seksualisert vold brukt som våpen i krig og væpnede konflikter».

Statsbudsjettet: SV krever at Norges kvinnelobby får plass på statsbudsjettet

SV foreslår igjen at Norges kvinnelobby skal få støtte over statsbudsjettet, slik partiet har foreslått hvert år siden 2014. Paraplyorganisasjonen for den norske kvinnebevegelsen får fortsatt ingen statlig støtte, etter fem års aktivitet. H–Frp-regjeringens manglende støtte til kvinnebevegelsen er diskriminering av kvinner i Norge fastslår ekspertrapport til FN skrevet av høyesterettsdommer Karin Bruzelius.

Styremedlem i Norges kvinnelobby Rachel Eapen Paul innvalgt i Europarådets ekspertgruppe mot vold mot kvinner og vold i nære relasjoner

Styremedlem i Norges kvinnelobby og fagdirektør for kjønnsbasert vold hos Likestillings- og diskrimineringsombudet Rachel Eapen Paul ble innvalgt i Europarådets ekspertgruppe mot vold mot kvinner og vold i nære relasjoner (GREVIO) i møtet mellom statspartene i Strasbourg 24. mai 2018. Ekspertgruppen overvåker implementeringen av Istanbul-konvensjonen, som Norge ratifiserte i 2017. Paul ble nominert av regjeringen som Norges kandidat etter forslag fra Norges kvinnelobby.