Krav til den nye Regjeringen og det nye Storting

Årsmøtet i Norges Kvinnelobby, 7. september 2021, har vedtatt følgendekrav til det nye Stortinget og den nye Regjeringen: Norges kvinnelobby reagerer på at det i en årrekke har vært manglende prioritering avkvinneorganisasjonene i statsbudsjettet. Vi har tatt opp dette mange ganger i høringer omstatsbudsjettet, uten å bli hørt. Resultatet er at hverken de enkelte kvinneorganisasjonereller […]