Krav til den nye Regjeringen og det nye Storting

Årsmøtet i Norges Kvinnelobby, 7. september 2021, har vedtatt følgendekrav til det nye Stortinget og den nye Regjeringen: Norges kvinnelobby reagerer på at det i en årrekke har vært manglende prioritering avkvinneorganisasjonene i statsbudsjettet. Vi har tatt opp dette mange ganger i høringer omstatsbudsjettet, uten å bli hørt. Resultatet er at hverken de enkelte kvinneorganisasjonereller […]

Arendalsuka 2021: Likestillingspolitikk – glemmer vi kvinneperspektivet?

Norges kvinnelobby har gått sammen med en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner for å sette kvinneperspektivet på agendaen i valgkampen! Vi har lansert to rapporter som tar for seg regjeringens likestillingsinnsats de fire siste årene og hva partiprogrammene for neste stortingsperiode mener om sentrale kvinnepolitiske temaområder. Dette ble fulgt opp med debatt om kvinners rettigheter og kjønnslikestilling. Se debatten her.

FNs kvinnekommisjon 2021

Norges kvinnelobby (NKL), Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS) og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) representerte sivilt samfunn i den norske offisielle delegasjonen under den årlige sesjonen i FNs kvinnekommisjon i 2021. I tillegg deltok sametingspresidenten og to stortingsrepresentanter. ​Sesjonen ble i år gjennomført digitalt.