Contact us

Contact us

Norwegian Women’s Lobby

Gunhild Vehusheia, President
gv@kvinnelobby.no

Postal address
Norges kvinnelobby
c/o Juridisk rådgivning for kvinner
Skippergata 23
N-0154 Oslo
Norway

Organization number 913 423 410