Gunhild Vehusheia

Advokat / tidligere leder i Norges kvinnelobby

Gunhild Vehusheia er advokat og partner i Vive Advokater. Hun var leder i Norges kvinnelobby fra 2016 til 2017. Hun har vært daglig leder og styremedlem i JURK og sentralstyremedlem i Norsk Kvinnesaksforening.