Margunn Bjørnholt

Professor, NKVTS/UiB / tidligere leder for Norsk Kvinnesaksforening / tidligere leder i Norges kvinnelobby

Margunn Bjørnholt er professor ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og Universitetet i Bergen, og leder forskergruppen kjønn og vold ved NKVTS. Hun er ekspert på kjønnsbasert vold og leder for tiden bl.a. et EU-finansiert prosjekt om seksuell og kjønnsbasert vold mot kvinnelige flyktninger og migranter og prosjekter om partnervold og om vold og overgrep i samiske miljøer på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Hun har en bred bakgrunn fra forskning, konsulentvirksomhet og offentlig forvaltning, har vært oppnevnt som nasjonal ekspert innen likestilling av Europakommisjonen og er tidligere leder i Norsk Kvinnesaksforening og styremedlem i International Alliance of Women. Hun var oppnevnt av Utenriksdepartementet som medlem av den norske delegasjonen til FNs kvinnekommisjon i 2015 og 2016. Hun var Norges kvinnelobbys første leder.