Margunn Bjørnholt

Professor, NKVTS/UiB / tidligere leder for Norsk Kvinnesaksforening / tidligere leder i Norges kvinnelobby

Margunn Bjørnholt er professor i sosiologi ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og Universitetet i Bergen. Hun er ekspert på kjønnsbasert vold og leder for tiden bl.a. et EU-finansiert prosjekt om seksuell og kjønnsbasert vold mot kvinnelige flyktninger og migranter og et prosjekt om partnervold på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Hun har en bred bakgrunn fra forskning, konsulentvirksomhet og offentlig forvaltning, har vært oppnevnt som nasjonal ekspert innen likestilling av Europakommisjonen og er tidligere leder i Norsk Kvinnesaksforening og styreleder i Norges kvinnelobby.