Contact us

Norwegian Women’s Lobby

Lone Alice Johansen, President
ljo@krisesenter.com

Postal address
Norges kvinnelobby
c/o Juridisk rÄdgivning for kvinner
Skippergata 23
N-0154 Oslo
Norway

Organization number 913 423 410