Kontakt

Norges kvinnelobby
v/ styreleder Gunhild Vehusheia
gv@kvinnelobby.no

Postadresse
Norges kvinnelobby
c/o Juridisk rådgivning for kvinner
Skippergata 23
0154 Oslo

Organisasjonsnummer 913 423 410