Kvinneorganisasjonenes rolle i demokratiet

Norges kvinnelobby har eget arrangement i forbindelse med FNs kvinnekommisjonsmøte i New York i mars 2015. Vi spør: Hva er kvinneorganisasjonenes rolle i et utviklet demokrati som det norske? Hvordan står det til med kvinneorganisasjonene i likestillingslandet Norge? Oppfyller Norge sine forpliktelser etter FNs kvinnekonvensjon hjemme?

Møtet finner sted den 11. mars kl 14:30
Lokale: Salvation Army, Salvation Army: 221 East 52nd Street, mellom 2- og 3. aveny underetasjen

Norges kvinnelobby har koordinert arbeidet med en egen skyggerapport på vegne av kvinneorganisasjonene om oppfølgingen av Beijing-plattformen i Norge. Rapporten er sendt UN Women.

Les  skyggerapport

Mer om møtet:
You are invited to:
CSW 59 Parallel event organized by the Norwegian Women’s Lobby

The future and role of Women’s Rights Organizations in Developed Democracies

Date & time: 11th March, 2:30 pm
Place: SA: Salvation Army: 221 East 52nd Street (between 2nd and 3rd Avenues)

The Norwegian Women’s Lobby is an umbrella organization of women’s associations in Norway. In this parallel-event, a panel of representatives of member organizations of Norwegian Women’s Lobby presents the status, challenges and needs of women’s organizations to work for gender equality in Norway. Norway ranks high on gender equality in international comparisons, and is by many seen as a champion of gender equality, but seen from the inside, the picture is not that bright, and the lack of resources and the marginalization of the women’s movement in decision-making processes remains a major problem.

Panelists: Lone Alice Johansen (The Women’s Shelter Secretariat), Frøydis Patursson (Legal Advice for Women; JURK), Fakhra Salimi (MiRA Resource Center for Black, Immigrant and Refugee Women), Margunn Bjørnholt (Norwegian Association for Women’s Rights). Comments from members of parlament (Stortinget) Hege Haukeland Liadal and Geir Jørgen Bekkevold.