Medlemskap

Partipolitisk uavhengige organisasjoner som primært jobber for kvinners interesser i Norge kan bli medlemmer av Norges kvinnelobby.

Kontakt styreleder for mer informasjon.

Norges kvinnelobby er en paraplyorganisasjon og har derfor ikke individuelle medlemmer.