Medlemskap

Norges kvinnelobby er en paraplyorganisasjon for organisasjoner som arbeider for å ivareta kvinners interesser. Norges kvinnelobby er inkluderende og tar hensyn til forskjeller mellom kvinner og kvinners ulike identiteter.

Partipolitisk uavhengige organisasjoner som aksepterer og arbeider for formålene beskrevet i Norges kvinnelobbys vedtekter (§ 2) kan bli medlemmer av Norges kvinnelobby. Dette innebærer at medlemsorganisasjoner må arbeide for å ivareta kvinners interesser, bekjempe all diskriminering og ta hensyn til forskjeller mellom kvinner og ulike identiteter (herunder seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk). Norges kvinnelobby forstår kvinners interesser bredt i tråd med dette.

Det er ingen krav til medlemsorganisasjonenes kjønnssammensetning, og medlemsorganisasjonene i Norges kvinnelobby har medlemmer av alle kjønn. I tråd med dette er kjønn heller ikke noe kriterium for å ha verv i Norges kvinnelobby.

Årsmøtet godkjenner nye medlemmer. Søknad må sendes styret i god tid før årsmøtet. Kontakt styreleder for mer informasjon.

Norges kvinnelobby er en paraplyorganisasjon og har derfor ikke individuelle medlemmer.