Medlemskap

Norges kvinnelobby har som formål å fremme jenters og kvinners menneskerettigheter på grunnlag av bl.a. FNs kvinnekonvensjon (CEDAW). I vårt arbeid for jenters og kvinners rettigheter tar Norges kvinnelobby utgangspunkt i CEDAW-komiteens forståelse av kvinner som en sammensatt og flerdimensjonal kategori. Norges kvinnelobby arbeider for å bekjempe all diskriminering av alle jenter og kvinner i tråd med denne brede forståelsen.

Partipolitisk uavhengige organisasjoner som aksepterer og arbeider for formålene beskrevet i Norges kvinnelobbys vedtekter (§ 2) kan bli medlemmer av Norges kvinnelobby. Dette innebærer at medlemsorganisasjoner må arbeide for å ivareta kvinners interesser, bekjempe diskriminering av alle jenter og kvinner og ta hensyn til forskjeller mellom kvinner og ulike identiteter (herunder seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk).

Det er ingen krav til medlemsorganisasjonenes kjønnssammensetning, og medlemsorganisasjonene i Norges kvinnelobby har medlemmer av alle kjønn. Noen av NKLs medlemsorganisasjoner, som Norsk Kvinnesaksforening og Norske Kvinners Sanitetsforening, er åpne for alle uansett kjønn, mens andre bare er åpne for dem som identifiserer seg som kvinner; NKL aksepterer begge disse medlemspraksisene hos medlemsorganisasjonene. I tråd med dette er kjønn heller ikke noe kriterium for å ha verv i Norges kvinnelobby.

Årsmøtet godkjenner nye medlemmer. Søknad må sendes styret i god tid før årsmøtet. Kontakt styreleder for mer informasjon.

Norges kvinnelobby er en paraplyorganisasjon og har derfor ikke individuelle medlemmer.