Medlemsmøte Norges kvinnelobby 4. februar 2016

Den 4. februar 2016 arrangeres medlemsmøte for medlemsorganisasjonene i Norges kvinnelobby og deres medlemmer.  Vi har invitert Gertrud Åström tidligere leder av Sveriges kvinnolobby og pioner i likestillingsarbeid og egne medlemmer til å utveksle ideer og tanker om hvordan  jobbe sammen for å holde myndighetene ansvarlige for det de har lovet. Hvordan kan kvinneorganisasjonene bli mer slagkraftige? Hvilke erfaringer har man fra Sverige? Hva er utfordringene her?

Tid: kl 1300-1600

Sted: Jusshuset, Skippergt 23, Oslo

Program

1300 Velkommen

1310-1355 Gertrud Åström

Hvordan jobbe sammen for å holde myndighetene ansvarlige for det de har lovet? Hvilke erfaringer har vi fra Sverige?

  1. Mainstreamingstrategin och dess institutionalisering (i bred bemärkelse).
    Principer för att operationalisera strategin.
    3. Metoder och exempel på olika nivåer (nationell statistik, modeller för statlig styrning, kommuner som verkställare etc).
    4. Kvinnorörelsen som pådrivare och erkänd kritisk röst + förvrängd kritik av strategin.
    5. Kan vi samarbeta nordisk?

1410-1430 Korte innspill fra Ane Stø, Ottar, Torill Nustad, Kvinnefronten, og Risten Lango, SamiNisson Forum

Kort pause

1500-1600 Diskusjon: Hvordan jobbe sammen for å bli mer effektive og slagkraftige?

Gertrud Åström er en pioner i arbeidet med å implementere likestilling på alle nivå i Sverige. Hun driver selskapet Hela HUT AB (Full Sustainable Development AB), som tilbyr kurs, foredrag, studier, metodeutvikling orientert organisasjon utvikling med fokus på ledelse og styring; utredninger om likestillingspolitikk (regjeringen); fritidspolitikk, (regjeringen); om kvinner og entreprenørskap, Maktutredningen, studier av likestilling i høyere utdanning, demokrati; studier av store organisasjoner – fagforeninger, idrettsforeninger, studieforbund, etc; kvalitetsvurdering på alle universiteter og høyskoler i Sverige (høyere utdanning), metodeutvikling i sentrale og lokale myndigheter, kommuner; utviklet 3R-metoden, et mye brukt verktøy for kjønnsanalyse av organisasjoner der 3R står for Representasjon, Ressurser og Realia, sjekkliste for kjønn og likestilt bistandsevaluering, metodeboka Gör det jämt, håndboken «Det er alltid til rett tid og rett sted å starte» mm; skrev den innledende teksten til Sveriges bidrag i forkant av Beijing-konferansen kalt «Ut av siderommet» på engelsk «Into the main building». Leder av Sveriges Kvinnolobby 2009-2015, initiativtaker til Nordisk Forum i 2014, initiativtaker til likestillingsdagene, leder av Wonsa (World of No sexual Abuse), leder av Östersjöfred, visepresident for GAPF (Glöm aldrig Pela og Fadime), nestleder i Stockholm FN-forening, medlem av det svenske FN-sambandet, et medlem av Lantbrukarnas Riksförbunds Jämställdhetsakademi.