Norges kvinnelobby og ekspertutvalget for kvinne- og likestillingspolitikk arrangerer møte om forslaget til ny likestillings- og diskrimineringslov i slutten av mai. Mer informasjon kommer senere.