Ordliste

Transfobi

Rådene nedenfor bygger på en definisjon utarbeidet av Gendered Intelligence, noe omarbeidet for norske forhold:

Det er ikke transfobisk å stille et oppriktig spørsmål om noe du ikke vet svaret på, selv om spørsmålet er naivt, dårlig formulert eller lite gjennomtenkt.

Det er transfobisk å – mot bedre vitende:

  • Opptre på måter som bevisst viser manglende respekt for transpersoners kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, eller krenker transpersoners menneskeverd, f.eks. gjennom hets og feilkjønning.
  • Å påstå at transpersoners identiteter og levde erfaringer ikke er virkelige eller har mindre verdi, eller at transpersoners eksistens og grunnleggende rettigheter er en «debatt».
  • Å arbeide for å undergrave transpersoners grunnleggende rettigheter, herunder retten til å delta i samfunnets arenaer – som retten til å delta i idrett.
  • Å spre feilaktige påstander om at lov om endring av juridisk kjønn undergraver kvinners rettigheter (kvinnebevegelsen, også NKL, ønsket loven velkommen som en milepæl for skeives rettigheter).
  • Å skape eller bidra til moralsk panikk ved å knytte transpersoners rettigheter til falske påstander om at transpersoner er en fare for kvinner eller barn – som er resirkulering av gamle homofobiske konspirasjonsteorier.