– Vi trenger mer kunnskap om partnerdrap

– Vi trenger mer kunnskap om partnerdrap

  • 4. mars 2017

Tidligere høyesterettsdommer Karin M. Bruzelius fra Norges kvinnelobbys ekspertutvalg kommenterte på frokostmøte hos Likestillings- og diskrimineringsombudet om LDOs tilsynsrapport om status for kvinnekonvensjonen (CEDAW) i Norge. Bruzelius leder arbeidet med Norges kvinnelobbys skyggerapport til FNs kvinnediskrimineringskomité.

Les mer
Norges kvinnelobby til FNs kvinnekommisjonsmøte

Norges kvinnelobby til FNs kvinnekommisjonsmøte

  • 17. mars 2016

Norges kvinnelobbys leder Margunn Bjørnholt deltar i den norske offisielle delegasjonen til FNs kvinnekommisjonsmøte i New York i mars 2016. Årets tema er økonomisk og politisk styrking av kvinner og bærekraftig utvikling. Kvinnekommisjonen vil også evaluere innsatsen siden 2013 da avskaffelse av vold mot kvinner var tema.

Les mer