Utlendingsloven vs. likestillingsloven

  • 9. juni 2015

Tar norsk rettspraksis vare på innvandrerkvinners rettigheter? MiRA-Senteret har gleden av invitere til fagseminar i samarbeid med Norges kvinnelobby om innvandrerkvinners rettigheter i norsk rettspraksis fredag 19. juni.

Les mer

Overgangsstønaden trues

  • 2. juni 2015

Norges kvinnelobby deler bekymringen for at endringer i støtten til aleneforeldre vil gjøre det vanskeligere å være alene med barn, hindre aleneforeldre å ta utdanning og gi økt barnefattigdom.

Les mer
The role of women’s rights organisations

The role of women’s rights organisations

  • 20. mars 2015

The state has an important role to play in funding women’s rights organizations as part of the necessary democratic infrastructure that is needed for equal participation, says Margunn Bjørnholt, the President of the Norwegian Women’s Lobby.

Les mer
Norges kvinnelobby krever plass på statsbudsjettet

Norges kvinnelobby krever plass på statsbudsjettet

  • 10. november 2014

Margunn Bjørnholt og Frøydis Patursson fra Norges kvinnelobby deltok i høring om statsbudsjettet for 2015 i Stortingets familie- og kulturkomité 10. november 2014. Norges kvinnelobby ber om egen grunnbevilgning til Norges kvinnelobby over statsbudsjettet og økning av bevilgningen til de kvinnepolitiske organisasjonene i BUFdir i tråd med likestillingsutvalgets anbefalinger.

Les mer

Kvinnebevegelsens fremtid

  • 31. oktober 2014

Norges kvinnelobby deltok 31. oktober 2014 på Globaliseringskonferansen med et arrangement om kvinnebevegelsens rolle i samfunnet.

Les mer