Likestillingsdagene i Malmö

Jämställdhetsdagarna, 27-28 januari 2016 i Malmö på Malmö Live.
Jämställdhetsdagarna är en nationell konferens som vänder sig till alla som arbetar med ett jämställdhetsperspektiv i sin ordinarie verksamhet. I offentlig och privat verksamhet, företag och idéburna organsationer, förtroendevalda, chefer, handläggare,  experter, fackliga representanter,  alla typer av verksamhetsfolk.
Konferensens program bygger på devisen att Jämställdhet är en del av lösningen på samhällets utmaningar. De utmaningar som undersöks utifrån de jämställdhetspolitiska, nationella, målen är Arbete, Demografi och Hälsa, Hållbar Utveckling, Integration Välfärd. 25 seminarier genomförs. Varje seminarium består av en Kunskaps- och diskussionsdel om 45 minuter och en följande verkstad där konkreta modeller och metoder lärs ut.

Statsråd, kommunalråd, regionråd, myndighetschefer, kommunchefer av olika slag, landshövdingar, forskare, utredare, experter, företagsledare, HR-chefer, ordföringar och verksamhetsledare i idéburna organsationer, verksamhetsfolk på alla sektorer och nivåer,   delar med sig av sina uppdrag, analyser och lösningar.
Svenska Jämställdhetspriset delas ut.
Konferensen har också en utställningsyta med en Öppen scen.
Gäster från andra länder deltar.

Jämställdhetsdagarna är ett gemensamt initiativ av Sveriges Kvinnolobby och MCI och avses att hållas årligen.
Hela programmet och all information finns på www.jamstalldhetsdagarna.se