Styret

Gunhild Vehusheia – leder

vehusheiaGunhild Vehusheia er advokat og partner i Vive Advokater. Hun er styremedlem og tidligere daglig leder i Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) og er medlem av arbeidsutvalget i Norsk Kvinnesaksforening.

Khansa Asghar Ali – styremedlem

Khansa Asghar Ali er rådgiver ved Mira-Senteret.

Lone Alice Johansen – styremedlem

Lone Alice Johansen er informasjonsansvarlig ved Krisesentersekretariatet.

Risten Lango – styremedlem

Risten Lango er medlem av SNF-Sámi NissonForum/Samisk KvinneForum.

Stina Bergsten – varamedlem

Stina Bergsten er medlem av Kvinnefronten.


Tidligere styrer