Styret

Styret er den politiske ledelsen i Norges kvinnelobby. Norges kvinnelobby har tradisjon for at styret kan bestå av både representanter for medlemsorganisasjonene og eksperter på temaer som er relevante for Norges kvinnelobby.

Bjørk Gudmundsdottir Jonassen – leder

Bjørk Gudmundsdottir Jonassen er jurist og daglig leder i JURK.

Rachel Eapen Paul – styremedlem

Rachel Eapen Paul er kriminolog og fagdirektør hos Likestillings- og diskrimineringsombudet med ansvar for kjønnsbasert vold og medlem av Europarådets ekspertgruppe mot vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Hun har særlig arbeidet med spørsmål knyttet til innvandrerkvinner, menneskehandel, tvangsekteskap og vold mot kvinner. Hun har ledet flere norskfinansierte bistandsprogrammer rettet mot kvinner i Midtøsten; bl.a. ledet hun Kirkens Nødhjelps regionale program for demokratibygging og menneskerettigheter for jenter og kvinner i Irak. Hun var medlem av det regjeringsoppnevnte Kvinnevoldsutvalget og er styremedlem i Juridisk rådgivning for kvinner og Oslo krisesenter.

Elisabeth Swärd – styremedlem

Elisabeth T. Swärd er seniorrådgiver i Norske Kvinners Sanitetsforening, og arbeider med kvinnehelse, kjønnsdimensjon og forskning. Hun er tidligere nestleder i Sex og Politikk og er medlem av det regjeringsoppnevnte Kvinnehelseutvalget.

Gudrun Eliissá E. Lindi – styremedlem

Gudrun Eliissá E. Lindi er styremedlem i SNF-Sámi NissonForum/Samisk KvinneForum.

Helle Borgen – styremedlem

Helle Borgen er medlem av arbeidsutvalget i Kvinnefronten.

Leikny Øgrim – styremedlem

Leikny Øgrim er medlem av landsstyret i Kvinnegruppa Ottar og professor ved OsloMet.

Kjersti Kvalvik – styremedlem

Kjersti Kvalvik er styreleder i Kvinneuniversitetet i Norden.

Oddrun Remvik – styremedlem

Oddrun Remvik er medlem av Norsk Kvinnesaksforening. Hun er tidligere leder for Fellesorganisasjonen og har senere vært avdelingsdirektør i Kirkens Bymisjon Oslo. Hun har også vært kvinnepolitisk leder i SV.