Valgkomité

Valgkomiteen i Norges kvinnelobby består av

  • Margunn Bjørnholt – professor, tidligere leder i Norges kvinnelobby og Norsk Kvinnesaksforening
  • Gunhild Vehusheia – advokat, tidligere leder i Norges kvinnelobby og JURK
  • Maiken Sætran Lium – Kvinnefronten