Styret 2015–2016

Margunn Bjørnholt – leder

bjornholtMargunn Bjørnholt er sosiolog og forskningsprofessor ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Hun har vært forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet og Universitetet i Oslo, har jobbet med distriktsutvikling og kvinnelig entreprenørskap i nåværende Innovasjon Norge og Teknologisk institutt samt som partner i et konsulentfirma, og har vært nasjonal ekspert i likestilling for Europakommisjonen. Hun er leder i Norsk Kvinnesaksforening.

Fakhra Salimi – nestleder

292098010_640Fakhra Salimi er leder for MiRA – Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn. Hun har vært involvert i kvinne- og likestillingsspørsmål og nord-sør-problematikk siden 1975, og har initiert og ledet en rekke prosjekter og tiltak. Fakhra Salimi startet tidsskriftet MiRA – Forum for minoritetskvinner i 1994 og var redaktør for magasinet til 2009. Hun er medlem av Norsk Journalistlag og har skrevet faglige bidrag til flere publikasjoner både i Norge og i utlandet, og har en rekke audiovisuelle produksjoner bak seg. Hun er cand.mag. med sosiologi, sosialantropologi og medier og kommunikasjon i fagkretsen og er utdannet samtaleterapeut. Hun har hatt flere styreverv blant annet i FOKUS, Antirasistisk Senter, Høyskolen i Oslo og var medlem av Rådet for Makt- og demokratiutredningen. Hun har mottatt blant annet YS’ likestillingspris, Ossietzky-prisen, Folkehelseprisen og Jenteprisen.

Helene Langsether – sekretær

Helene Langsether er informasjonsansvarlig i Krisesentersekretariatet.

Sara Eline Grønvold – kasserer

Sara Eline Grønvold er advokat og daglig leder i Juridisk rådgivning for kvinner.