Styret 2018–2019

Styret er den politiske ledelsen i Norges kvinnelobby.

Ragnhild Hennum – leder

Ragnhild Hennum er professor i offentlig rett og tidligere prorektor ved Universitetet i Oslo. Hun er styreleder i Oslo krisesenter, varamedlem i styret for Stiftelsen Lovdata, og har bl.a. vært medlem av det regjeringsoppnevnte Voldtektsutvalget, Juryutvalget og leder for Voldsoffererstatningsutvalget. Hennes forskningsområder omfatter bl.a. seksuelle overgrep mot barn, straffutmåling, seksualisert vold generelt og tvangsekteskap.

Khansa Asghar Ali – styremedlem

Khansa Asghar Ali er rådgiver ved MiRA – Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn.

Helle Borgen – styremedlem

Helle Borgen er medlem av arbeidsutvalget i Kvinnefronten.

Gudrun Eliissá E. Lindi – styremedlem

Gudrun Eliissá E. Lindi er styremedlem i SNF-Sámi NissonForum/Samisk KvinneForum.

Bjørg Ofstad – styremedlem

Bjørg Ofstad er statsviter og har vært spesialrådgiver i Norges forskningsråd og nasjonal ekspert i Europakommisjonens forskningsdirektorat i Brussel. Hun er medlem av Norsk Kvinnesaksforening og har bl.a. representert SV i Oslo bystyre. Hun har også vært medlem av flere statlige råd og utvalg.

Frøydis Patursson – styremedlem

Frøydis Patursson er jurist og daglig leder i Juridisk rådgivning for kvinner.

Rachel Eapen Paul – styremedlem

Rachel Eapen Paul er kriminolog og fagdirektør hos Likestillings- og diskrimineringsombudet med ansvar for kjønnsbasert vold og medlem av Europarådets ekspertgruppe mot vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Hun har særlig arbeidet med spørsmål knyttet til innvandrerkvinner, menneskehandel, tvangsekteskap og vold mot kvinner. Hun har ledet flere norskfinansierte bistandsprogrammer rettet mot kvinner i Midtøsten; bl.a. ledet hun Kirkens Nødhjelps regionale program for demokratibygging og menneskerettigheter for jenter og kvinner i Irak. Hun var medlem av det regjeringsoppnevnte Kvinnevoldsutvalget og er styremedlem i Juridisk rådgivning for kvinner og Oslo krisesenter.