Arendalsuka 2021: Likestillingspolitikk – glemmer vi kvinneperspektivet?

Norges kvinnelobby har gått sammen med en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner for å sette kvinneperspektivet på agendaen i valgkampen! Vi har lansert to rapporter som tar for seg regjeringens likestillingsinnsats de fire siste årene og hva partiprogrammene for neste stortingsperiode mener om sentrale kvinnepolitiske temaområder. Dette ble fulgt opp med debatt om kvinners rettigheter og kjønnslikestilling. Se debatten her.

FNs kvinnekommisjon 2021

Norges kvinnelobby (NKL), Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS) og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) representerte sivilt samfunn i den norske offisielle delegasjonen under den årlige sesjonen i FNs kvinnekommisjon i 2021. I tillegg deltok sametingspresidenten og to stortingsrepresentanter. ​Sesjonen ble i år gjennomført digitalt.

FNs kvinnekommisjon: Hvordan styrke feministisk og skeiv solidaritet?

Hvordan styrke feministisk og skeiv solidaritet og skape en livskraftig feministisk bevegelse som inkluderer utsatte grupper – i et klima der transfiendtlige stemmer truer feministisk solidaritet? Norsk Kvinnesaksforenings internasjonale moderorganisasjon International Alliance of Women arrangerer seminar under årets møte i FNs kvinnekommisjon (CSW). Se seminaret her!