Arendalsuka 2021: Likestillingspolitikk – glemmer vi kvinneperspektivet?

Norges kvinnelobby har gått sammen med en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner for å sette kvinneperspektivet på agendaen i valgkampen! Vi har lansert to rapporter som tar for seg regjeringens likestillingsinnsats de fire siste årene og hva partiprogrammene for neste stortingsperiode mener om sentrale kvinnepolitiske temaområder. Dette ble fulgt opp med debatt om kvinners rettigheter og kjønnslikestilling. Se debatten her.

FNs kvinnekommisjon 2021

Norges kvinnelobby (NKL), Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS) og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) representerte sivilt samfunn i den norske offisielle delegasjonen under den årlige sesjonen i FNs kvinnekommisjon i 2021. I tillegg deltok sametingspresidenten og to stortingsrepresentanter. ​Sesjonen ble i år gjennomført digitalt.