Velferdsstatens skyggeside: Rettighetstap for minoriteter

Norges Kvinnelobby slutter seg til MiRA-senterets arrangement torsdag 3.mars kl. 15-17 på Eidsvolls plass foran Stortinget. MiRA-Senteret arrangerer 3. mars en protestmarkering foran Stortinget mot de siste årenes innstramningstiltak i utlendingslovgivningen. Den samlede konsekvensen av disse innstramningene har gått ut over innvandrere og minoriteters tilgang til grunnleggende rettigheter. Spesielt hardt rammes minoritetskvinner: Mange minoritetskvinner vil […]

Krav til den nye Regjeringen og det nye Storting

Årsmøtet i Norges Kvinnelobby, 7. september 2021, har vedtatt følgendekrav til det nye Stortinget og den nye Regjeringen: Norges kvinnelobby reagerer på at det i en årrekke har vært manglende prioritering avkvinneorganisasjonene i statsbudsjettet. Vi har tatt opp dette mange ganger i høringer omstatsbudsjettet, uten å bli hørt. Resultatet er at hverken de enkelte kvinneorganisasjonereller […]