Norges kvinnelobby krever plass på statsbudsjettet

Margunn Bjørnholt og Frøydis Patursson fra Norges kvinnelobby deltok i høring om statsbudsjettet for 2015 i Stortingets familie- og kulturkomité 10. november 2014. Norges kvinnelobby ber om egen grunnbevilgning til Norges kvinnelobby over statsbudsjettet og økning av bevilgningen til de kvinnepolitiske organisasjonene i BUFdir i tråd med likestillingsutvalgets anbefalinger.