Bekymret for at rett til liv grunnlovsfestes

Norges kvinnelobby har sendt følgende henvendelse til Arbeiderpartiets stortingsgruppe, og Stortingets president:
Grunnloven i nye språkdrakter – hvem betaler prisen?
Arbeiderpartiets Martin Kolberg forteller oss jublende at Stortinget nå har vedtatt at Grunnloven nå kommer i nye språkdrakter. Bakgrunnen for dette er en avtale som Arbeiderpartiet og Senterpartiet har inngått med Kristelig Folkeparti som har solgt sin støtte til språkrevisjonen mot at disse partiene støtter inkludering i Grunnloven av fire nye paragrafer, blant annet § 93 om rett til liv og forbud mot dødsstraff.

Norges kvinnelobby krever at Arbeiderpartiet snarest redegjør for formuleringen av ny § 93 i Grunnloven og at Arbeiderpartiet gir garanti for at bestemmelsen ikke åpner for at abortlovens bestemmelser om selvbestemt abort ikke i fremtiden kan angripes som grunnlovsstridige. Er det valgt en formulering av paragrafen som åpner for usikkerhet på dette punkt, vil den nye Grunnloven fremstå som svært kvinnefiendtlig og i likhet med Eidsvoll-grunnloven være vedtatt uten hensyn til halvparten av befolkningens interesser.

Margunn Bjørnholt,
leder Norges kvinnelobby

Styremedlemmer Fakhra Salimi: MIRA-senteret, Madeleine Schultz: Kvinnefronten, Lone Alice Johansen: Krisesentersekretariatet, Marta Trzcinska:JURK, Juridisk rådgivning for kvinner