Tusener deltok i fakkeltog for fredsprisvinnerne Nadia Murad og Denis Mukwege

Norges kvinnelobby og fem andre organisasjoner var arrangører av det tradisjonsrike fakkeltoget til ære for fredsprisvinnerne Nadia Murad og Denis Mukwege i Oslo 10. desember. Rundt 4000 deltok i markeringen. Murad og Mukwege fikk fredsprisen for «deres kamp mot seksualisert vold brukt som våpen i krig og væpnede konflikter».

Leder i Norges kvinnelobby Ragnhild Hennum innledet om minoritet- vs. majoritetskvinners rettigheter i norsk lovverk – hvorfor skjevfordeling?

Ragnhild Hennum, professor i offentlig rett og direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter, og leder for Norges kvinnelobby, innledet om minoritet- vs. majoritetskvinners rettigheter i norsk lovverk på seminaret Minoritetskvinners (u)likestilling i norsk lovverk, arrangert av MiRA-Senteret 1. mars.

Diskrimineringsvernet svekkes

Vibeke Blaker Strand innledet om konsekvensene av forslaget til felles likestillings- og diskrimineringslov på Norges kvinnelobbys debattmøte 31. mai. Hun pekte særlig på at den strukturelle siden av diskrimineringsvernet svekkes, at det innføres vikeplikt for kjønnsdiskrimineringsvernet for forhold som omhandler «familieliv og andre rent personlige forhold» og at ressurssvake vil komme dårligere ut enn ressurssterke når det gjelder å kunne klage til nemnda.

Norges kvinnelobby arrangerer debattmøte om forslaget til ny likestillings- og diskrimineringslov den 31. mai

Onsdag 31. mai arrangerer Norges kvinnelobby og ekspertutvalget for kvinne- og likestillingspolitikk i samarbeid med Forskergruppen VERDI og KVIBALD ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo møte om forslaget til ny likestillings- og diskrimineringslov. Møtet finner sted i Universitetets Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47. Tid: Kl. 16.00–18.00.