En viktig lov

Regjeringen har lagt frem forslag om ny lov om endring av juridisk kjønn. Kvinnebevegelsen ønsker loven velkommen. Loven er en milepæl for skeives rettigheter i Norge, sier NKL-leder og NKF-leder Margunn Bjørnholt.

Norges kvinnelobby til FNs kvinnekommisjonsmøte

Norges kvinnelobbys leder Margunn Bjørnholt deltar i den norske offisielle delegasjonen til FNs kvinnekommisjonsmøte i New York i mars 2016. Årets tema er økonomisk og politisk styrking av kvinner og bærekraftig utvikling. Kvinnekommisjonen vil også evaluere innsatsen siden 2013 da avskaffelse av vold mot kvinner var tema.