Debattmøte om voldtekt 26. november

HVA ER VOLDTEKT – OG HVORDAN FÅ OVERGRIPERE STRAFFET?
Tid: 16:30-18:30
Sted: Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29
Hva er voldtekt?
Innlegg:
• Anne Robberstad, professor dr. juris, Universitetet i Oslo
om lovgivning i Sverige, Danmark og Norge
Kommentar – hva bør endres?:
• Thea Borkhus Gabrielsen, Kvinnefronten
Hvordan få overgripere straffet?
Paneldebatt:
• Frida Melvær (H), Stortingsrepresentant, medlem av Justiskomiteen
• Petter Eide (SV), Stortingsrepresentant, medlem av Justiskomiteen
• Karin Bruzelius, leder av Norsk Kvinnesaksforening
Ordstyrer: Ragnhild Helene Hennum, leder av Norges Kvinnelobby

Arrangør: Norges Kvinnelobby