Feminisme for fremtiden – se video her!

Norges Kvinnelobby i samarbeid med Norsk Kvinnesaksforening og SV arrangerte seminar i forbindelse med Torild Skards 80-årsdag. Se video her!

Om seminaret

Torild Skard er feminist, fredsskaper, pedagog, psykolog tidligere stortingspolitiker for SV, forfatter, embetskvinne, regionsjef for UNICEF i Vest-Afrika og Norges første kvinnelige lagtingspresident. I år fyller Skard 80 år og vi spør om ikke hennes innstendige fokus på omsorg, på fred, på maktperspektiver og på kvinnekamp er nettopp det vi trenger for å drive feministisk kamp også i fremtiden.

På dette seminaret ser vi på fortid, samtid og fremtid: Mye er vunnet i feminismens navn. Kvinner i Norge i dag kan leve liv bare en generasjon tidligere knapt kunne forestille seg. Men er det også noe som er tapt? Og nye kamper vi i vår tid må ta? Hva med den helhetlige systemkritikken, som var så tydelig for Skard og hennes medsøstre på 70-tallet?

For å belyse dette arrangerer Norges kvinnelobby i samarbeid med Norsk Kvinnesaksforening og SV et seminar hvor Torild Skards hjertesaker er den røde tråden gjennom konferansen. Hun vil selv være tilstede og avholde avslutningsinnlegget.

Program

Åpning ved Gunhild Vehusheia og Inga Marte Thorkildsen

Har likestillingskampen utfordret et godt familieliv?

Med Kari Kristensen, Malin Lenita Vik, Gro Nylander, Ebba Wergeland og Hanne Fehn Dahle

Er fred kvinners sak?

Med Liv Tørres, Anne Synnøve Simensen, Liss Schanke og Ingeborg Breines

Kan vi drive feministisk politikk uten begrepet «kvinne»?

Med Margunn Bjørnholt, Amund Hoffart, Vibeke Blaker Strand, Mina Adampour

Kvinner og makt og kvinnekamp – hvordan arbeider vi videre?

Med Madeleine Schulz, Ellen Aanesen, Nancy Hertz, Hilde Bjørnstad , Ingvild Reymert

Hilsner

ved Bjørgulv Braanen, Berit Ås, Fakhra Salimi, Marianne Borgen

Torild Skard Veien videre

Konferansier: Linn Stalsberg

Akerselva kvinnekor medvirker

Påmelding seminaret: pamelding@sv.no

Norsk Kvinnesaksforening er vertskap for en middag kl 18  som koster 410 kr. for hovedrett, dessert,  mineralvann og kaffe. Vin o.l. kan kjøpes. Påmelding til hrj@mac.com for info. om meny og forhåndsbetaling.

Tid: Tirsdag 29. november 2016 klokka 13.00 – 17.15
Sted: Bikuben, Det Norske Teateret, Kristian IV’s gt. 8, Oslo

Arrangementet er støttet av Fritt Ord og SV.

Last ned programmet her

Kontakt: Gunhild Vehusheia: gunhilve@online.no