Ettermiddagsseminar om FN-systemet og likestillingsarbeidet her hjemme

Kan FN hjelpe oss til å fremme kvinners sak i Norge? Eller til å styrke kvinners stilling i Norge? Hvordan kan vi dra nytte av FN og FNs konvensjoner i arbeidet vårt her hjemme?

Norges kvinnelobby arrangerer ettermiddagsseminar  om FN-systemet og hvordan konvensjoner kan brukes i kvinneorganisasjonenes arbeid for kvinners rettigheter i Norge. Innledere: Tidligere FN-ansatt, seniorforsker, stortingsrepresentant og likestillingspioner, aktuell med boken Maktens kvinner og ansvarlig for lederopplæring innen FN Torild SkardLikestillings- og diskrimineringsombudet, Vibeke Blaker Strand (Senter for menneskerettigheter), Guri Hestflått fra Likestillings- og diskrimineringsombudet Frøydis Patursson fra Juridisk Rådgivning for kvinner.

Sted: Fritt Ords lokaler, Uranienborgveien 2 Oslo
Tid 3. september kl 1300-1700.

 

Program


1300 Velkommen og oversikt over programmet
1310-1350 Torild Skard: Kvinner i FN og FN for kvinner. Fra
menneskerettighetserklæringen til kvinnekonvensjonen og  Beijing-plattformen
1400- 1430 Vibeke Blaker Strand: Kvinnekonvensjonen i norsk rett
1430-1500 Spørsmål og diskusjon
1510- 1530 Guri Hestflått Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) Hvordan følges kvinnekonvensjonen opp  i Norge?
1545- 1610 Frøydis Patursson JURK: Skyggerapportering
1615-1700 Avsluttende diskusjon. Hvordan kan vi bruke kvinnekonvensjonen
og Beijing-plattformen i arbeidet for likestilling her hjemme?

IKFF har rapportert fra møtet