FNs kvinnekommisjon: Hvordan styrke feministisk og skeiv solidaritet?

Hvordan styrke feministisk og skeiv solidaritet og skape en livskraftig feministisk bevegelse som inkluderer utsatte grupper – i et klima der transfiendtlige stemmer truer feministisk solidaritet?

Norsk Kvinnesaksforenings internasjonale moderorganisasjon International Alliance of Women (IAW) og NKFs islandske søsterorganisasjon Kvenréttindafélag Íslands (Islands kvinnesaksforening; IAW Island) arrangerer seminar under årets møte i FNs kvinnekommisjon (CSW). Les mer og se seminaret her!

International Alliance of Women (IAW) kjemper for alle jenters og kvinners menneskerettigheter og likestilling over hele verden og var historisk den viktigste internasjonale organisasjonen som arbeidet for kvinners stemmerett. IAWs norske seksjon er Norsk Kvinnesaksforening. Kvenréttindafélag Íslands er IAWs islandske seksjon og Islands fremste kvinneorganisasjon.