Ny leder i NKL Gunhild Vehusheia med noen av de nye styremedlemmene
Ny leder i Norges kvinnelobby (t.h.) Gunhild Vehusheia med noen av de nye styremedlemmene (f.h.), Kansha Asgar Ali, Stina Bergsten og Risten Lango.

Norges kvinnelobby har hatt årsmøte. Gunhild Vehusheia ble valgt som ny leder. Hun er advokat, tidligere daglig leder i JURK og medlem av Norsk Kvinnesaksforening.

Det gamle styret ved leder fra etableringen av Norges kvinnelobby i 2014, Margunn Bjørnholt (Norsk Kvinnesaksforening), nestleder Fakhra Salimi (Mira-Senteret) og ved kasserer i siste styreperiode, Sara Eline Grønvold (JURK) takker av.

Det nye styret består i tillegg til Vehusheia av styremedlemmene Risten Lango (Sami Nisson Forum), Madeleine Schultz (Krisesentersekretariatet) og Khansa Asghar Ali (Mira-Senteret). Stina Bergsten (Kvinnefronten) og Lone Alice Johansen er nye varamedlemmer.