Kontakt

Norges kvinnelobby

Bjørk Gudmundsdottir Jonassen, styreleder
leder@jurk.no
(Presiser at henvendelsen gjelder Norges kvinnelobby)

Postadresse
Norges kvinnelobby
c/o Juridisk rådgivning for kvinner
Skippergata 23
0154 Oslo

Organisasjonsnummer 913 423 410