Norges kvinnelobby arrangerer debattmøte om forslaget til ny likestillings- og diskrimineringslov den 31. mai

Onsdag den 31. mai arrangerer Norges kvinnelobby og ekspertutvalget for kvinne- og likestillingspolitikk i samarbeid med Forskergruppen Velferd, rettigheter og diskriminering (VERDI) og Avdeling for kvinnerett, barnerett, likestillings- og diskrimineringsrett (KVIBALD) ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo et åpent debattmøte om forslaget til ny likestillings- og diskrimineringslov.

Tid og sted

Onsdag 31. mai kl. 16.00–18.00

Universitetets Gamle festsal, Urbygningen (Domus Academica), Karl Johans gate 47 (kart).

Bakgrunn

Solbergregjeringens forslag til samlet likestillings- og diskrimineringslov og nytt håndhevingsapparat har vært gjenstand for sterk faglig og politisk kritikk. Behandlingen av de to forslagene og sammenhengen mellom dem har vært forhastet og kvinneorganisasjonenes mulighet til å uttale seg om de endelige forslagene har vært begrenset. Norges kvinnelobby arrangerer på denne bakgrunn en bred høring hvor et bredt utvalg faglige og kvinnepolitiske miljøer deltar.

Program

Programmet finner du her

Les mer: