Norges kvinnelobby til FNs kvinnekommisjonsmøte

Norges kvinnelobbys leder Margunn Bjørnholt deltar i den norske offisielle delegasjonen til FNs kvinnekommisjonsmøte i New York i mars 2016. Årets tema er økonomisk og politisk styrking av kvinner og bærekraftig utvikling. Kvinnekommisjonen vil også evaluere innsatsen siden 2013 da avskaffelse av vold mot kvinner var tema.