Statsbudsjettet: SV krever at Norges kvinnelobby får plass på statsbudsjettet

SV foreslår igjen at Norges kvinnelobby skal få støtte over statsbudsjettet, slik partiet har foreslått hvert år siden 2014. Paraplyorganisasjonen for den norske kvinnebevegelsen får fortsatt ingen statlig støtte, etter fem års aktivitet. H–Frp-regjeringens manglende støtte til kvinnebevegelsen er diskriminering av kvinner i Norge fastslår ekspertrapport til FN skrevet av høyesterettsdommer Karin Bruzelius.