Norges kvinnelobby kjemper for alle jenter og kvinner

Norges kvinnelobby har som formål å arbeide for alle jenters og kvinners menneskerettigheter – selvsagt også jenter og kvinner med transbakgrunn. Vi er mot alle former for transfobi.

Norges kvinnelobby er en menneskerettsorientert forening

Norges kvinnelobby har, i tråd med vedtektene våre, som formål å arbeide for alle jenters og kvinners menneskerettigheter, på grunnlag av bl.a. internasjonale menneskerettsinstrumenter som FNs kvinnekonvensjon (CEDAW). Vi har også særlig fokus på å følge opp og spre kunnskap om kvinnekonvensjonen. I vårt arbeid for jenters og kvinners menneskerettigheter tar Norges kvinnelobby utgangspunkt i CEDAW-komiteens interseksjonelle perspektiv på jenter og kvinner som sammensatte og flerdimensjonale kategorier, og komiteens forståelse av diskriminering i samsvar med internasjonale menneskerettighetsnormer.

[CEDAW]-komiteens forståelse av kvinnekjønn som en sammensatt og flerdimensjonal kategori innebærer at både lesbiske kvinner og transkvinner er omfattet av konvensjonsvernet

Anne Hellum, professor i offentlig rett og medlem av NKLs ekspertutvalg

Antigenderbevegelsen jobber nå systematisk i en rekke land og i flere internasjonale fora for å reversere og underminere LHBTIQ+-befolkningens og alle jenters og kvinners menneskerettigheter – og er en alvorlig trussel mot menneskerettssystemet. Kvinnebevegelsen står solidarisk med den skeive bevegelsen i kampen for å forsvare menneskerettighetene og menneskerettssystemet.

Jenter og kvinner med transbakgrunn er en særlig utsatt gruppe jenter og kvinner

Transpersoner er en marginalisert og sårbar gruppe, som er spesielt utsatt for dehumaniserende retorikk, vold og angrep mot grunnleggende rettigheter. Jenter og kvinner med transbakgrunn er en særlig utsatt gruppe jenter og kvinner. Derfor har vi alle et ansvar for å ikke bidra til dehumanisering og marginalisering – i et klima med stigende hat og diskriminering. Det er viktig å understreke at transpersoners rett til å eksistere som mennesker ikke er et debattspørsmål.

16 av verdens ledende kvinneorganisasjoner uttalte i 2020:

As organizations that fight every day for equal opportunities for all women and girls, we speak from experience and expertise when we say that nondiscrimination protections for transgender people—including women and girls who are transgender—are not at odds with women’s equality or well-being, but advance them.

For Norges kvinnelobby har det helt siden etableringen vært og er fremdeles en selvsagt forutsetning at vi som menneskerettsorientert forening skal kjempe for alle jenter og kvinner – også minoriteter blant jenter og kvinner. Dette ståstedet deler vi også med European Women’s Lobby, som har minnet om at:

Women with multiple identities are rendered more vulnerable to discrimination, violence and violation of their rights. The situation of migrant or undocumented women, women from ethnic minorities, indigenous women, Roma women, women with disabilities, rural women, girls, older women, lesbians and bisexual women, transgender women, has long been made invisible. It is urgent to make sure that all policies are designed to not leave a single girl or woman behind.

European Women’s Lobby

Dette betyr at transfobi og andre holdninger som diskriminerer, stigmatiserer, dehumaniserer og krenker menneskerettighetene til minoritetsgrupper ikke er forenlige med NKLs formål og vedtekter. Jenters og kvinners menneskerettigheter kan bare oppnås dersom vi kjemper for alle jenter og kvinner. Alle våre medlemsorganisasjoner forplikter seg til å respektere vårt politiske grunnlag og jenter og kvinner i all sin mangfoldighet.

Vi vil

For Norges kvinnelobby er det viktig å:

  • kjempe for alle jenters og kvinners menneskerettigheter
  • inkludere alle jenter og kvinner i den feministiske kampen og ta hensyn til mangfoldet blant jenter og kvinner
  • forsvare de internasjonale og regionale menneskerettssystemene og anerkjente forståelser av menneskerettsinstrumenter, herunder CEDAW – som utgjør fundamentet for beskyttelsen av alle jenters og kvinners menneskerettigheter og som vi jobber på grunnlag av

Dette er en veiledning til vedtektene, som forklarer Norges kvinnelobbys politiske plattform som nedfelt i vedtektene.

Se også