Utlendingsloven vs. likestillingsloven

Tar norsk rettspraksis vare på innvandrerkvinners rettigheter?

MiRA-Senteret har gleden av invitere til fagseminar i samarbeid med Norges kvinnelobby om innvandrerkvinners rettigheter i norsk rettspraksis fredag 19. juni kl. 13.00 til 15.00 på Litteraturhuset, rom Kverneland. Lunsj vil bli servert fra kl. 12.30.aksjon

Formålet med seminaret er å følge opp og synliggjøre betydningen av innstramminger i utlendingsloven for kvinner med minoritetsbakgrunn, selv etter at høringsfristen om et hevet botidskrav fra tre til fem år har gått ut.

Blant foredragsholderne er Likestillings- og diskrimineringsombudet Sunniva Ørstavik, Tove Smaadahl fra Krisesentersekretariatet, Karin Bruzelius fra Norsk Kvinnesaksforening, Ragnhild Hennum fra Institutt for offentlig rett med flere.

Vi håper på en spennende diskusjon om innvandrerkvinners rettigheter og om forebygging av vold i nære relasjoner mellom politikere, fagpersoner og det sivile samfunn.

Program kommer senere. Seminaret er gratis og åpent for alle.

Ønsker du delta på dette viktige seminaret? Send påmelding til post@mirasenteret.no innen fredag 12.juni.

Hjertelig velkommen!