Valgkomité

Valgkomiteen i Norges kvinnelobby består av

  • Margunn Bjørnholt – professor, tidligere leder i Norges kvinnelobby og Norsk Kvinnesaksforening
  • Ane Fossum – daglig leder i Krisesentersekretariatet
  • Maiken Sætran Lium – nestleder i Kvinnefronten