Karin Bruzelius

Høyesterettsdommer / medlem av ekspertutvalget

Karin Bruzelius er høyesterettsdommer og tidligere leder i Norsk Kvinnesaksforening. Hun var også den første kvinnen som ble departementsråd i Norge og har vært medlem av Den faste voldgiftsdomstolen i Haag. Hun er medlem av ekspertutvalget i Norges kvinnelobby.