Norsk Kvinnesaksforening

Norsk Kvinnesaksforening (NKF) ble grunnlagt av Gina Krog og Hagbart Berner i 1884 og arbeider for likestilling og alle jenters og kvinners rettigheter. NKF er inkluderende, tverrpolitisk og åpen for alle uansett kjønn, og har som mål å representere alle som identifiserer seg som jenter og kvinner. NKF forstår likestilling i et interseksjonelt perspektiv.

NKF arbeider for å fremme likestilling og alle jenters og kvinners rettigheter gjennom konstruktive politiske og rettslige reformer forankret i det liberale demokratiet. NKF har et menneskerettsperspektiv på arbeidet for likestilling og har som grunnleggende prinsipp at alle uavhengig av kjønn skal ha samme rettigheter og muligheter i samfunnet. NKF arbeider mot alt som medvirker til å skape eller opprettholde holdninger, lover og bestemmelser som diskriminerer jenter og kvinner og hindrer likestilling. NKFs tradisjonelle hovedsaker er kvinners politiske rettigheter, juridisk likestilling og representasjon av kvinner i politikken, og likestilt utdanning, arbeidsliv og økonomisk rettferdighet. NKF arbeider også mot vold mot kvinner og for styrking av kvinneperspektivet i utenriks-, sikkerhets- og utviklingspolitikk. NKF forstår likestilling i et interseksjonelt perspektiv og støtter også arbeidet mot diskriminering på grunnlag av blant annet seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. NKF støttet i 2016 lov om endring av juridisk kjønn og i 2018 utvidelsen av det strafferettslige diskrimineringsvernet til å omfatte kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk ved siden av blant annet seksuell orientering.

NKFs arbeidsform er dialog med myndighetene om lov- og politikkutforming, opplysningsarbeid og arbeid gjennom internasjonale fora som FN. NKFs logo er en stilisert solsikke, symbolet for den liberale kvinnesaksbevegelsen i USA og Norge fra 1800-tallet. NKF er tilsluttet International Alliance of Women.