Arendalsuka 2021: Likestillingspolitikk – glemmer vi kvinneperspektivet?

Foregår det i det hele tatt en politisk debatt om kvinners rettigheter og kjønnslikestilling – og hva handler den i så fall om?

Norges kvinnelobby har gått sammen med en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner for å sette kvinneperspektivet på agendaen i valgkampen!  Vi har lansert to rapporter som tar for seg regjeringens likestillingsinnsats de fire siste årene og hva partiprogrammene for neste stortingsperiode mener om sentrale kvinnepolitiske temaområder. Dette ble fulgt opp med debatt om kvinners rettigheter og kjønnslikestilling.

Arrangører: Norges kvinnelobby, FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål, Norsk Kvinnesaksforening, JURK – Juridisk rådgivning for kvinner, Norske Kvinners Sanitetsforening, Kvinnefronten, Landsorganisasjonen i Norge, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), Unio, Norsk Sykepleierforbund, Norges Kvinne- og familieforbund

Se debatten her:

LIKESTILLINGSPOLITIKK: GLEMMER VI KVINNEPERSPEKTIVET?