Medlemskap

Partipolitisk uavhengige organisasjoner som aksepterer og arbeider for formålene beskrevet i Norges kvinnelobbys vedtekter (§ 2) (se nærmere om vår politiske plattform her) kan bli medlemmer av Norges kvinnelobby.

Årsmøtet godkjenner nye medlemmer. Søknad må sendes styret i god tid før årsmøtet. Kontakt styreleder for mer informasjon. Søknader må inneholde en klargjøring av om søkerinstitusjonen godtar NKLs politiske plattform og formål om å kjempe for alle jenters og kvinners menneskerettigheter.

Medlemskontingenten er for tiden 2500 kroner.

Norges kvinnelobby er en paraplyorganisasjon og har derfor ikke individuelle medlemmer.