Artikler

Nyheter og informasjon fra Norges Kvinnelobby.

Velferdsstatens skyggeside: Rettighetstap for minoriteter

Krav til den nye Regjeringen og det nye Storting

Arendalsuka 2021: Likestillingspolitikk – glemmer vi kvinneperspektivet?

Ja til samtykkelov

Seksuell orientering, kjønnsmangfold og levekår

FNs kvinnekommisjon 2021

Norske Kvinners Sanitetsforening nytt medlem i Norges kvinnelobby

Nye medlemmer av ekspertutvalget for kvinne- og likestillingspolitikk

Bjørk Gudmundsdottir Jonassen ny leder i Norges kvinnelobby

Beijing+25: Kvinnelobby-leder Lone Alice Johansen holdt innlegg om forebygging av vold mot kvinner

Eldre artikler

12.04.2020 — Torild Skard får Bertha Lutz-prisen for forskning om kvinnelig politisk lederskap 20.12.2019 — Kvinnekonvensjonen 40 år: – Uten kvinnebevegelsen ville vi ikke vært her 14.11.2019 — Tidligere kvinnelobby-leder Ragnhild Hennum valgt til første kvinnelige jussdekan i Oslo 19.12.2018 — Tusener deltok i fakkeltog for fredsprisvinnerne Nadia Murad og Denis Mukwege 18.12.2018 — Statsbudsjettet: SV krever at Norges kvinnelobby får plass på statsbudsjettet 27.01.2014 — Kvinneorganisasjoner går sammen i Norges kvinnelobby 08.05.2014 — Bekymret for at rett til liv grunnlovsfestes 28.05.2014 — Nordisk forum 25.06.2014 — Konstruktivt møte med Solveig Horne 23.09.2014 — Snart 20 år siden Beijing 06.10.2014 — Har Norge råd til kvinner? 29.10.2014 — Statsbudsjettet 2015 31.10.2014 — Kvinnebevegelsens fremtid 10.11.2014 — Norges kvinnelobby krever plass på statsbudsjettet 13.11.2014 — FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner 24.11.2014 — Norges kvinnelobby diskuterte kvinners menneskerettigheter med baronesse Anelay 10.12.2014 — Frøydis Patursson: Udemokratisk høring om aleneforeldre 10.12.2014 — Høringsuttalelse om endringer i folketrygdlovens kapittel 15 – stønader til enslig mor eller far 02.06.2015 — Overgangsstønaden trues 16.09.2015 — Hvordan går det med å avskaffe all diskriminering av kvinner? 17.03.2016 — Norges kvinnelobby til FNs kvinnekommisjonsmøte 03.03.2016 — Kvinnebevegelsen i Norden ber UD nominere Anne Hellum til CEDAW-komiteen 20.03.2016 — FN diskuterer finansiering av styrkingen av kvinners politiske og økonomiske deltakelse 11.11.2015 — Norges kvinnelobbys synspunkter på statsbudsjettet 2016 16.03.2016 — Nominasjon til FNs kvinnediskrimineringskomité vekker debatt 26.04.2016 — Gunhild Vehusheia ny leder i Norges kvinnelobby 08.03.2017 — Vold mot kvinner er vårt største likestillingsproblem 04.03.2017 — Vi trenger mer kunnskap om partnerdrap 01.01.2016 — Skyggerapporter om status for kvinnekonvensjonen (CEDAW) i Norge 03.03.2017 — Kvinner og jenter diskrimineres i fotball-Norge 09.03.2017 — Vi ser et globalt tilbakeslag for kvinners rettigheter 14.04.2017 — Norges kvinnelobbys skyggerapport til CEDAW-komiteen 02.06.2017 — Diskrimineringsvernet svekkes 26.04.2017 — Ragnhild Hennum ny leder i Norges kvinnelobby 05.12.2017 — Norge fikk kritikk av CEDAW-komiteen 14.02.2018 — Norges kvinnelobbys høringssvar om lavtelskertilbud for å håndheve lovforbud mot seksuell trakassering 23.05.2018 — Ragnhild Hennum gjenvalgt som leder av Norges kvinnelobby 06.03.2018 — Debattmøte om lavterskeltilbud for håndhevelse av forbudet mot seksuell trakassering 09.11.2017 — Møte: Hvilke temaer bekymrer når det gjelder diskriminering av kvinner i Norge? 02.03.2018 — Leder i Norges kvinnelobby Ragnhild Hennum innledet om minoritet- vs. majoritetskvinners rettigheter i norsk lovverk – hvorfor skjevfordeling? 08.06.2018 — Styremedlem i Norges kvinnelobby Rachel Eapen Paul innvalgt i Europarådets ekspertgruppe mot vold mot kvinner og vold i nære relasjoner 25.11.2017 — Kvinnelobby-leder Ragnhild Hennum holdt appell mot vold mot kvinner 21.10.2018 — Kvinneorganisasjoner tar kraftig avstand fra angrep på abortrettigheter 26.04.2016 — Norges kvinnelobby etablerer ekspertutvalg for kvinne- og likestillingspolitikk 02.04.2016 — En viktig lov