Debattmøte om lavterskeltilbud for håndhevelse av forbudet mot seksuell trakassering

Norges kvinnelobby i samarbeid med Avdeling for kvinnerett og forskergruppen VERDI ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo arrangerte debattmøte 6. mars: Hva må vi kreve av et lavterskeltilbud for håndhevelse av forbudet mot seksuell trakassering?

Les mer her.