Diskrimineringsvernet svekkes

Professor Vibeke Blaker Strand innledet om konsekvensene av forslaget til felles likestillings- og diskrimineringslov på Norges kvinnelobbys debattmøte 31. mai.

Hun belyste tre viktige punkter ved forslaget som er ekstra problematiske. De øvrige i panelet var enige og konkluderte med at forslaget må sendes tilbake til Stortinget.

  • Den strukturelle siden av diskrimineringsvernet svekkes. I tillegg slås de en skille mellom diskrimineringsvernet individuelle og strukturelle sider.

  • Det innføres vikeplikt for kjønnsdiskrimineringsvernet for forhold som omhandler «familieliv og andre rent personlige forhold»

  • Ressurssvake vil komme dårligere ut enn ressurssterke når det gjelder å kunne klage til nemnda.

Video

Se et delvis opptak av møtet her (lyden er mer hørbar fra ca. 3 minutter ut i opptaket)

Les også