En viktig lov

Regjeringen har lagt frem forslag om ny lov om endring av juridisk kjønn.

Kvinnebevegelsen ønsker loven velkommen. Loven er en milepæl for skeives rettigheter i Norge, sier NKL-leder og NKF-leder Margunn Bjørnholt.