FNs kvinnekommisjon 2021

Norges kvinnelobby (NKL), Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS) og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) representerte sivilt samfunn i den norske offisielle delegasjonen under den årlige sesjonen i FNs kvinnekommisjon i 2021.

I tillegg deltok sametingspresidenten og to stortingsrepresentanter. Sesjonen ble i år gjennomført digitalt. Les mer hos FOKUS.